Det är lätt att hitta en advokat i Uppsala. I staden finns gott om den här typen professionella juridiska yrkesutövare som kan hjälpa till med rådgivning och att lösa tvister. Vilken typ av advokat man bör anlita beror på vad ärendet gäller. De flesta advokatbyråer har hemsidor där man snabbt hittar information om vilka juridiska områden som den eller de som jobbar på byrån är kunniga inom. Det finns även informationssidor på nätet, som Advokatsamfundets webbsida, där advokater är listade. Den som söker en advokat med till exempel familjerätt eller affärsjuridik som specialitet kan välja att begränsa sin sökning till byråer verksamma inom dessa områden.

Vad kostar en advokat i Uppsala?

Att besvara frågan hur mycket en advokat kostar är omöjligt. Den totala kostnaden beror alltid på ärendets komplexitet och hur tidskrävande det är. Det finns inte heller någon specifik prislista som de som utövar yrket är tvungna att hålla sig till. Svenska Advokatsamfundets regler gör gällande att advokatens arvode alltid ska vara skäligt. Det är en god idé att diskutera priser vid den första kontakten eller mötet med en advokat.

Beroende på fallets karaktär så finns det även ekonomisk hjälp att få från staten eller via försäkringar. 1997 bestämdes det att det i första hand är skyddet i klientens hem- eller fordonsförsäkring som ska utnyttjas. Staten hjälper i vissa fall till med så kallat rättsskydd, det rör dock främst de klienter som har en låg inkomst. Observera att den som är misstänkt för ett grövre brott kan få en offentlig försvarare och den som utsatts för brottet får en målsägare som betalas av staten.

Advokat i Uppsala - hjälper till med rådgivning och löser tvister

Arbetar advokaten för klientens bästa?

Det är viktigt att den som anlitar en advokat i Uppsala känner sig trygg med sitt val. Det kan vara bra att veta att yrkesgruppen är bunden till att vara lojal med klienten. Advokaten ska vara oberoende och det får inte föreligga några intressekonflikter när denne tar sig an ett ärende. Advokatsamfundet har ett regelverk om god advokatsed som alla som innehar titeln ska följa. Advokater har även tystnadsplikt, det slår lagboken fast.

Advokater som inte följer de fastslagna reglerna riskerar att bestraffas med en varning, böter eller till och med uteslutning ur Advokatsamfundet. Det sistnämnda straffet är mycket drastiskt då ett medlemskap i förbundet är nödvändigt för att få kalla sig advokat. I de fall när en klient är missnöjd med hur advokatseden efterföljts kan denne anmäla advokaten till en disciplinnämnd. Denna anmälan är alltid skriftlig och måste undertecknas personligen av anmälaren. Anmälan är gratis och disciplinnämndens beslut kan inte överklagas.

Hur hittar man en bra advokat?

Det finns flera tillförlitliga sätt att hitta en advokat. Kanske har du som letar efter en sådan vänner eller kollegor som redan anlitat en advokat i Uppsala? Att kontakta en advokat baserat på personliga rekommendationer kan kännas tryggt. Advokatsamfundets söktjänst är ett annat smidigt sätt att hitta utövare av advokatyrket. På vissa platser är det även möjligt att boka en gratis kortare konsultation med en advokat. Det är ett bra tillfälle att passa på att ställa frågor.