En företagsadvokat måste ha en väldigt bred kompetens inom juridik och kunna hantera en stor mängd information. Advokaten måste vidare vara proaktiv och kunna komma med juridiska råd och synpunkter vad gäller företagets kommersiella uppdrag. Allt detta sammantaget gör det viktigt att ha koll på ett antal faktorer när man väljer företagsadvokat i Uppsala.

Krav man bör ha på en försvarsadvokat

En företagsadvokat i Uppsala måste uppfylla ett antal kriterier för att bli aktuell för ett uppdrag. De allra flesta företagen ställer höga krav på advokaten vad gäller dennes tillgänglighet. Exempelvis så bör man försäkra sig om att företagsadvokaten finns tillgänglig stora delar av dygnet. Man vill också att advokaten är förmögen att kunna hitta lösningar på egen hand samt vara social då det är viktigt att ha kontakter i branschen.

Olika behov för olika företag

Vissa företag är i behov av hjälp från företagsadvokater från det att man startar företaget. Exempelvis kan man behöva hjälp med skydd av bolagsägare. Företagsadvokaten kan då hjälpa dig med skydd mot oförutsägbara händelser, exempelvis om en kompanjon dör eller om man går i konkurs. En företagsadvokat i Uppsala kan här hjälpa med dig olika lösningar för dessa problem. Bland annat kan man få hjälp med att kolla på avtal för delägare och avtal för försäkringar.

En del företag har en verksamhet som kräver ett ständigt behov av juridisk kompetens. Det kan då vara lämpligt att ha ett avtal med en företagsadvokat som tillåter en att kontakta advokaten när som helst för att få bästa möjliga hjälp. Man kan också ha ett löpande avtal med advokaten för att någon hela tiden ska hålla koll på frågor som bland annat berör avtal, tillstånd och försäkringar. Med jämna mellanrum bör man även träffa försvarsadvokaten för att gå igenom exempelvis bolagsbildningen.

Affärsjuridik – en sammanfattning

Det finns som sagt en del faktorer man bör tänka på när man väljer företagsadvokat i Uppsala. Att utgå från det egna behoven är alltid bäst då det inte är billigt att anlita en företagsadvokat även om det många gånger är en absolut nödvändighet. Man bör också kolla på hur bolaget är upplagt. Även om man bara är en ägare så kan det vara bra att ha avtal för bolagsbildningen som kan skydda de anhöriga om något händer.

Företagsadvokat i Uppsala - det du ska tänka på