Hur mycket kostar det att anlita en advokat? Det finns ingen fast prislista som anger exakt hur mycket advokatens arvode ligger på. Detta beror på det enskilda ärendets natur, hur komplicerat och tidskrävande det är. Ett pris advokat i Uppsala varierar alltså beroende på en mängd olika faktorer. Enligt gällande etiska regler sammanställda av Advokatsamfundet ska kostnaden vara skälig.

Klienten kan i många fall få ekonomisk hjälp

Visste du att den som anlitar en advokat i vissa fall kan få hjälp att betala för dennes tjänster? Staten kan hjälpa till med så kallad rättshjälp, denna ersättning är dock endast aktuell för den som har en lägre inkomst. Enligt gällande regler ska den som vill ha ekonomisk hjälp i första hand ta tillvara den hjälp som hem- eller fordonsförsäkringen kan erbjuda i rättsliga fall. När det gäller grövre brott ser reglerna annorlunda ut. Den som utsatts för ett sådant kan få ett målsägarbiträdande som betalas av staten. Den som är misstänkt för ett grövre brott kan tilldelas en offentlig försvarare.

Pris advokat i Uppsala beror på ärendets natur

Lönar det sig att ta juridisk hjälp?

Lönar det sig att ta hjälp av en advokat? Även om kostnaderna för en advokat kan tyckas vara höga så ska denne alltid arbeta för att lösa dina juridiska problem till ett så bra pris som möjligt. Att anlita en advokat kan innebära att du sparar tid och pengar. En professionell juridisk rådgivare kan med sina kunskaper snabbt lösa konflikter som annars skulle dragit ut på tiden.